Abp Marek Jędraszewski: Św. Jan Paweł II ani się nie bał, ani nie wstydził cierpienia, choć było dla niego bolesne.

08 kwietnia 2020

- Dla papieża nastał czas, gdy Chrystusową Ewangelię przyszło mu głosić także w tym szczególnym wymiarze – wymiarze cierpienia - pisze abp Marek Jędraszewski w rozważaniu kolejnej stacji nabożeństwa „Św. Jan Paweł II Wielki: na drodze Chrystusa” przywołując trudności i cierpienia związane z chorobami papieża, ale równocześnie jego pełne zaufanie Panu Bogu.

Przy rozważaniu stacji „Pan Jezus upada po raz trzeci pod ciężarem krzyża” abp Marek Jędraszewski przywołuje drogę cierpienia papieża Polaka znaczoną jego chorobami i wizytami w szpitalu. – Jan Paweł II w pełni świadomie podejmował to, co w Liście do Kolosan wyraził św. Paweł Apostoł: „Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24). Dla papieża nastał czas, gdy Chrystusową Ewangelię przyszło mu głosić także w tym szczególnym wymiarze – wymiarze cierpienia – pisze metropolita krakowski.

– Tego cierpienia się ani nie bał, ani się nie wstydził, choć coraz bardziej stawało się ono dla niego osobiście bolesne, a dla świata coraz bardziej dostrzegalne. (…) Poprzez chorobę Parkinsona tracił powoli to, czym wcześniej zadziwiał cały świat. Coraz bardziej gasł jego wspaniały, silny głos, którym porywał wielkie rzesze ludzi na wszystkich kontynentach. Z coraz większym też trudem mógł się poruszać – on wspaniale wysportowany mężczyzna, do niedawna jeszcze udający się na narciarskie wyprawy w Alpy. Teraz nawet pokonanie jednego stopnia o własnych siłach, bez pomocy innych osób, wiązało się z ogromnym bólem – zwraca uwagę abp Jędraszewski przywołując pielgrzymkę Jana Pawła II do Ziemi Świętej i modlitwę krzyżem w miejscu ukrzyżowania Chrystusa.

Metropolita podkreśla, że w przeżywaniu choroby i cierpienia Jan Paweł II w pełni ufał Panu Bogu i powierzał się opiece Matki Bożej.

Rozważania drogi krzyżowej „Św. Jan Paweł II Wielki: na drodze Chrystusa” zostały napisane przez abp. Marka Jędraszewskiego z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły na nabożeństwo, które tradycyjnie w Niedzielę Palmową jest odprawiane w Nowej Hucie. Z uwagi na epidemię koronawirusa w tym roku nie jest to możliwe, zostały więc przygotowane w formie książki pod tytułem „Św. Jan Paweł II Wielki: na drodze Chrystusa” oraz nagrań audiowizualnych. Rozważania dotyczące życia Jana Pawła II odczytuje abp Marek Jędraszewski, zaś lektorem biblijnych medytacji jest Bolesław Brzozowski aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Zapraszamy do oglądania: