Kalendarium

Najbardziej kompletna baza wiedzy na temat pontyfikatu Jana Pawła II.
27 lat opisane dzień po dniu. Kolejne lata i opisy są dodawane stopniowo.

21.10.1978

  • Spotkanie z przedstawicielami prasy międzynarodowej oraz pracownikami radia i telewizji
  • Papież odpowiedział na życzenia i gratulacje władz PRL, skierowane do niego po wyborze