Kalendarium

Najbardziej kompletna baza wiedzy na temat pontyfikatu Jana Pawła II.
27 lat opisane dzień po dniu. Kolejne lata i opisy są dodawane stopniowo.

23.10.1978

  • Audiencje dla głów państw oraz członków misji nadzwyczajnych biorących udział w uroczystościach inauguracyjnych
  • List do kard. Josepha Schröffera z okazji 50-lecia kapłaństwa