Kalendarium

Najbardziej kompletna baza wiedzy na temat pontyfikatu Jana Pawła II.
27 lat opisane dzień po dniu. Kolejne lata i opisy są dodawane stopniowo.

26.10.1978

  • Audiencja dla kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski
  • Audiencja dla prezydenta Republiki Francji Valery’ego Giscarda d’Estaing