Kalendarium

Najbardziej kompletna baza wiedzy na temat pontyfikatu Jana Pawła II.
27 lat opisane dzień po dniu. Kolejne lata i opisy są dodawane stopniowo.

28.10.1978

  • Audiencja w sali Konsystorza dla członków Międzynarodowej Federacji Mężczyzn Katolickich „Unum Omnes” z okazji 30-lecia istnienia (zał. w 1948 r. w Lourdes)
  • Msza św. w Grotach Watykańskich w 30. dzień śmierci Jana Pawła I; modlitwa przy grobie poprzednika